Beelden

Bij Helias volgde ik “Opleiding tot kunstzinnige therapie”, bij Klankkleur “Helend tekenen” en bij Kolam heet het “Creatieve communicatie”.

Alledrie de opleidingen hadden een andere invalshoek. Bij Helias ging het met name om de genezende werking van kleur en vorm, bij Klankkleur om de betekenis van de tekening en bij Creatieve Communicatie onderzoek je de communicatie met jezelf en de ander. Bij creatieve communicatie blijf je niet hangen in de woorden. Creatieve communicatie geeft een ingang waar woorden tekort schieten, waar meer gezegd wil worden dan in woorden is te vatten. Het is een verlengstuk van lichaamstaal, want het voelen wat er in je leeft moet soms anders geuit worden dan in taal. Het beeld geeft het bewuste en het onbewuste weer. In de praktijk werkt dat helend, niet alleen omdat het onbewuste ontdekt kan worden. Maar ook omdat gecorrigeerd kan worden, zonder pijn. Je kunt een kind vertellen dat hij fouten mag maken en dat hij daarvan kan leren, maar kinderen willen geen fouten maken, ze willen het goed doen!. Als er in een tekening een vlek of fout komt, kunnen we het kind leren daar iets anders van te maken, zelfvertrouwen bevorderen. Een kind daarmee (levens)kracht geven in de wereld, is het mooiste wat ik kan doen.