LEVEN

Ons geld dat is vervlogen.

Ons geld dat is vervlogen 

Uw naam is gewijzigd

In rente en aflossing

Zowel op papier als in the cloud

Met grote zorg beleggen wij ons dagelijks brood

Vergeef ons onze schuld

Gelijk wij vergeven onze geldverstrekkers

Want ook zij verkeerden in verzoeking

En wisten niet van de verwoestende kracht

Van onze schuld

Van onze schuld 

Van onze grote schuld

Want wij geloven in de heiligheid 

Van de macht van de eerlijkheid

Tot in eeuwigheid 

Amen.

2017